Automatyka

Klimatyzatory i systemy VRF


Informacje o systemach z bezpośrednim odparowaniem

Na całym świecie jest bardzo wielu producentów systemów klimatyzacji z tzw. bezpośrednim odparowaniem. Są to urządzenia typu split (jednostka zewnętrzna i wewnętrzna) lub typu multi (jednostka zewnętrzna i kilka jednostek wewnętrznych). Systemy multi są często nazywane VRF lub VRV i różnią się szczegółami rozwiązań technicznych.

Komunikacja systemów VRF
Każdy system Multi posiada własną zwykle bardzo skomplikowaną automatykę producenta.
U każdego z producentów:
- jednostki używają unikalnej dla danego producenta magistrali komunikacyjnej,
- jednostki używają unikalnego dla danego producenta protokołu komunikacji,
- panele nastawników używają unikalnej dla danego producenta magistrali komunikacyjnej,
- panele nastawników używają unikalnego dla danego producenta protokołu komunikacji.
Ograniczenie to powoduje problem podczas tworzenia bardziej złożonych systemów sterowania w których klimatyzator jest tylko elementem składowym. Unikalność komunikacji uniemożliwia zastosowania innego nastawnika niż nastawnik producenta systemu. Kolejnym problemem jest brak możliwości sterowania z jednego panelu klimatyzacją, oświetleniem, roletami i innymi elementami zapewnienia komfortu.

Integracja z BMS
Integracja z BMS urządzeń typu multi Split i VRF w sposób bezpośredni jest zwykle niemożliwa.
Konwersja nietypowych standardów komunikacyjnych wymaga stosowania drogich, niestandardowych bramek i pochłania sporo pracy.
Aby to ułatwić, IQ Controls produkuje bramki komunikacyjne do popularnych i cenionych na naszym rynku jednostek wewnętrznych systemów VRF Mitsubishi oraz Daikin.

Spójna komunikacja systemów Multi z systemem BMS IQ Controls
Bramki produkowane przez IQ Controls umożliwiają bezpośrednie połączenie jednostek wewnętrznych klimatyzatorów ze sterownikiem IQ Controls i panelem TGlass.
Rozwiązanie umożliwia sterowanie z jednego panelu TGlass wszystkimi funkcjami komfortu pokoju (załączanie i ściemnianie oświetlenia, sterowanie żaluzjami, ekranami itp.) oraz klimatyzatorami multi.

Bramki do innych systemów VRF i Split
Oferujemy wykonanie bramek do innych systemów VRF na zlecenie.
Bramki posiadają port LBus lub ModBus oraz port właściwy producenta VRF-a.
Bramki z portem LBus współpracują ze sterownikami IQ Controls
Bramki z portem ModBus współpracują z systemami sterowania innych firm.