Automatyka

Grupowanie Klimakonwektorów

W małych pomieszczeniach (biuro, pokój hotelowy) do ogrzewania i chłodzenia zwykle wystarcza jeden klimakonwektor. W pomieszczeniach większych (restauracje, lobbby, bar, biura typu open space, sale konferencyjne) konieczna jest zabudowa wielu klimakonwektorów.
Sterowanie dwóch lub więcej klimakonwektorów z jednego nastawnika naściennego nazywamy sterowaniem grupowym
.


Grupowanie klimakonwektorów może być wykonane poprzez połączenie ich:
- cyfrową magistralą komunikacyjną (np. LBus, ModBus)
- siecią grupową przez porty EXDO,
- przekaźnikowe równoległe.
Niezależnie od sposobu grupowania każdy klimakonwektor musi mieć doprowadzone zasilanie 230V.

Grupowanie cyfrowe - magistralą komunikacyjną Lbus

Grupowanie klimakonwektorów przez magistrale LBus powinno być stosowane w pomieszczeniach których aranżacja może ulegać zmianie: biura, openspace, sale konferencyjne, powierzchnie budynków pod wynajem. Jest to najlepszy i najbezpieczniejszy system grupowania klimakonwektorów wymagający instalacji na każdym klimakonwektorze jednego sterownika sieciowego.
Wszystkie sterowniki klimakonwektorów IQ Controls posiadają funkcję cyfrowego łączenia w Grupy.
W danej strefie każdy klimakonwektor należy wyposażyć w odpowiedni sterownik Galileo.
Wszystkie sterowniki oraz nastawnik z czujnikiem temperatury wnętrza należy połączyć magistralą LBus. Jeden ze sterowników w grupie ustawiamy w tryb Master a pozostałe w tryb Slave. W każdej grupie może być tylko jeden sterownik typu Master. Sterownik Master komunikuje się po magistrali LBus z nastawnikiem a jednocześnie przez ten sam LBus wysyła do sterowników Slave rozkazy pracy. Sterowniki Slave pracują na tym samym biegu wentylatora i w tym samym stanie otwarcia zaworów co sterownik Master. Wszystkie klimakonwektory w Grupie pracują synchronicznie.
Czujniki otwarcia okna należy łączyć do najbliższego im sterownika klimakonwektora.
Otwarcie okna powoduje wyłączenie z pracy tylko klimakonwektora do którego jest przyłaczony kontaktron. W systemie można ustawić, że otwarcie okna wyłącza całą grupę ale w praktyce okazuje się to nieuzasadnione.
Niezależnie od połączenia LBus wszystkie sterowwniki w Master i Slave Grupy łączy się magistralą BACnet do systemu BMS. Przekazują one do BMS stany pracy awarii otwarcia okien, oraz czy sa w trybie Master czy Slave. Z BMS mozna zdalnie ustawić na sterowniku czy jest Masterem czy Slavem. W razie uszkodzenia klimakonwektora ze sterownikiem Master można z BMS ustawić inny sterownik Slave w tryb Master i grupa nadal działa poprawnie pomimo awarii jednego klimakonwektora.
Podział grupy na dwie mniejsze grupy jest bardzo łatwy i wymaga jedynie:
- rozłączenia sieci LBus pomiędzy nowymi dwoma grupami,
- zainstalowania nastawnika w nowej grupie i włączenia go w sieć LBus tej grupy,
- włączenia z BMS jednego ze sterowników Slave nowej grupy w tryb Master.Grupowanie za pomocą inteligentnych kart EXDO
Grupowanie klimakonwektorów za pomocą portów EXDO powinno być stosowane w pomieszczeniach, których aranżacja nie będzie ulegać zmianie: pokoje hotelowe, restauracje, szpitale itp. Jest to tani i szybki sposób grupowania klimakonwektorów wymagający instalacji na jedna grupę jednego sterownika sieciowego (R lub RC) na klimakonwektorze Master. Pozostałe klimakonwektory Slave wyposaża się w karty Galileo EXDO.
Grupowanie systemem EXDO może być wykonywane tylko sterownikami Galileo R lub RC które są wyposażone w porty EXDO do pracy grupowej. 
Sterownik Galileo R lub RC Master łączy się:
- z zasilaniem 230V,
- magistralą BACnet z siecią piętrową BMS budynku
- magistralą LBus z nastawnikiem naściennym,
- przewodem FTP z kartą EXDO klimakonwektora Slave.
ponieważ karta EXDO posiada 2 porty RJ45 pełni ona rolę przejściówki do kolejnego klimakonwektora.
Podział grupy na dwie mniejsze grupy jest trudniejszy, bo wymaga:
- rozłączenia sieci EXDO pomiędzy nowymi grupami,
- dołożenia sterownika klimakonwektora w nowej grupie zamiast karty EXDO,
- zainstalowania nowego nastawnika i włączenia do LBus sterownika Master nowej grupy,
- włączenia do BMS sterownika Master nowej grupy.

Grupowanie przekaźnikami pomocniczymi

Grupowanie klimakonwektorów za pomocą przekaźników może być stosowane w pomieszczeniach, których aranżacja nie będzie ulegać zmianie: pokoje hotelowe, restauracje, szpitale itp. Jest to sposób wymagający dużo pracy przy wykonywaniau połączen przekaźników pomocniczych. Na każdą grupę wymagany jest jednen sterownik sieciowy na klimakonwektorze Master. Pozostałe klimakonwektory Slave wyposaża się w przekaźniki pomocnicze których cewki są sterowane wyjściami sterownika Master. Wszystkie klimakonwektory pracują synchronicznie.
Rozwiazanie ma wadę, ponieważ w sterownikach  i kartach EXDO IQ Controls dla sterowania zaworami zastosowano triaki, aby móc nimi sterować impulsowo w trybie PWM. W przypadku zastosowania przekaźników sterowanie PWM powoduje ich bardzo intensywną pracę. Powoduje to hałas, a także znacząco obniża żywotność przekaźników.

Grupowanie przekaźnikami może być wykonywane z dowolnymi sterownikami. Sterownik Master łączy się:
- z zasilaniem 230V,
- magistralą BACnet z siecią piętrową BMS budynku
- magistralą LBus z nastawnikiem naściennym,
- przewodami LIYY z cewkami przekaźników w pozostałych klimakonwektorach.

Podział grupy na dwie mniejsze grupy jest trudniejszy, bo wymaga:
- rozłączenia sieci LIYY pomiędzy nowymi grupami,
- dołożenia sterownika klimakonwektora w nowej grupie zamiast karty przekaźników,
- zainstalowania nowego nastawnika i włączenia do LBus sterownika Master nowej grupy,
- włączenia do BMS sterownika Master nowej grupy.