Automatyka

Klimakonwektory

Klimakonwektory to urządzenia grzewczo-chłodzące wyposażone w:
- wentylator,
- nagrzewnicę,
- chłodnicę,
- system odprowadzenia skroplin,
- obudowę,
- skrzynkę elektryczną z przyłączeniami.
Klimakonwektory są najczęściej stosowanym urządzeniem grzewczo chłodzącym we współczesnych budynkach.

IQ Controls produkuje kilka sterowników, klimakonwektorów:
- Galileo R - sterownik aplikacyjny - 3 biegi, siłowniki zaworów on/off lub PWM,
- Galileo RMax - aplikacyjny do wszystkich rozwiązań,
- Galileo RC - aplikacyjny do wszystkich rozwiązań.
Wszystkie z nich posiadają:
- komunikację BACnet lub ModBus,
- możliwość sterowania oświetlenia,
- kontrolę zajętości,
- kontrolę otwarcia okna,
- port LBus do komunikacji z modułami wejść i wyjść,
- możliwość łączenia w grupy po magistrali LBus w trybie master/slave,
- możliwość współpracy z nastawnikami z komunikacją LBus,
- możliwość współpracy z cyfrową kontrolą dostępu IQ Controls po magistrali LBus,
- możliwość sterowania klimatyzatorami lub siłownikami komunikowanymi cyfrowo po zastosowaniu bramek komunikacyjnych.

Klimakonwektory są produkowane w wielu wersjach montażu:
- kanałowe - do zabudowy nad sufitem podwieszonym lub w przestrzeniach technicznych,
- kasetonowe - do zabudowy w suficie podwieszonym,
- natynkowe ścienne - do powieszenia na ścianie,
- natynkowe sufitowe - do powieszenia na suficie,
- stojące - do postawienia pod oknem lub pod ścianą,
- podłogowe - do zabudowy w podłogę techniczną lub w kasecie w posadzce.

Niezależnie od sposobu montażu każdy klimakonwektor może mieć wbudowane następujące elementy jego wyposażenia:
- wentylator:

- jednobiegowy
- wielobiegowy,
- regulowany płynnie sygnałem 0-10V,
- regulowany płynnie sygnałem PWM,

- nagrzewnicę wodną z zaworem regulacyjnym i siłownikiem sterowanym:

- sygnałem on/off typu NC lub NO na różne napięcia zasilania 24V, 230V, AC, DC...,
- sygnałem 3-punktowym na różne napięcia zasilania 24V, 230V, AC, DC...,
- sygnałem 0-10V zwykle na napięcie zasilania 24V AC lub DC,
- komunikacją cyfrową np.
- BACnet - Danfoss Novocon,
- MP-Bus - Belimo,
- ModBus.

- nagrzewnicę elektryczną:

- jednostopniowa on/off lub PWM,
- wielostopniową,
- regulowana płynnie sygnałem 0-10V.

- chłodnicę wodną z zaworem regulacyjnym i siłownikiem sterowanym:

- sygnałem on/off typu NC lub NO na różne napięcia zasilania 24V, 230V, AC, DC...,
- sygnałem 3-punktowym na różne napięcia zasilania 24V, 230V, AC, DC...,
- sygnałem 0-10V zwykle na napięcie zasilania 24V AC lub DC,
- komunikacją cyfrową np.
- BACnet - Danfoss Novocon,
- MP-Bus - Belimo,
- ModBus.

- nawilżanie powietrza - rzadko spotykane, ale bywa montowane w obiektach medycznych,
- filtry powietrza,
- sterylizacja powietrza - rzadko spotykane, ale bywa montowane w obiektach medycznych.


Z przedstawionych uwarunkowań jednoznacznie wynika, ze stworzenie jednego prostego i taniego sterownika do klimakonwektorów z komunikacją do systemu BMS nie jest łatwe. Fabryczne rozwiązania automatyki klimakonwektorów spełnią najwwyżej 60% wymagań Inwestora, ale dalsze ich udoskonalanie może się okazać bardzo kłopotliwe lub niewykonalne.

Klimakonwektory z czerpnią świeżego powietrza
Na rynku obecne są równie klimatyzatory nawiewne i nawiewno-wyciągowe z czerpnią świeżego powietrza bezpośrednio z zewnątrz budynku przez ścianę. Klimatyzatory te mogą posiadać wymienione powyżej elementy, ale również:
- wentylator wyciągowy w wersjach wykonania jak wentylator nawiewny:
- komora mieszania z siłownikiem regulacyjnym,
- wymiennik krzyżowy odzysku ciepła z siłownikiem obejściowym,
Rozwiązania te są stosowane np. w klimatyzatorach nawiewno-wyciągowych z czerpnią zewnętrzną np. firmy Kampmann. Rozwiązanie to rodzaj maleńkiej centrali wentylacyjnej i z tego względu wymaga zastosowania automatyki dedykowanej do central wentylacyjnych np. sterownika AirMax.