Automatyka

Systemy Solarne

Popularyzacja ekologicznych źródeł energii spowodowała rozpowszechnienie zastosowania solarnych systemów ogrzewania. Zwykle są to systemy służące do ogrzewania:
- ciepłej wody użytkowej,
- wody basenowej,
- wody technologicznej,
- podgrzewu wstępnego.
Małe domowe panele solarne są zwykle dostarczane z prostą automatyką sterującą pompą i kontrolująca kilka temperatur. W przypadku dużych instalacji solarnych problem sterowania nie może być rozwiązany tak prosto.
http://environmentalprofessionalsnetwork.com/wp-content/uploads/2015/03/water-heater-491270_1280.jpg
Gromadzenie dużych ilości ciepła w ciągu dnia wymaga optymalnego jego gromadzenia w kolejnych buforach tak, aby temperatura gromadzonej wody była jak najbardziej użyteczna w czasie szczytu rozbiorów. Duże instalacje solarne nierzadko mają ponad 100 paneli solarnych w jednym systemie, dziesiątki zaworów z siłownikami, wiele wymiennikowni i pomp sterowanych płynnie. Ich projekt jest zawsze indywidualnie dostosowywany do potrzeb Inwestora.
Dla takich rozwiązań IQ Controls zaprojektowała sterowniki swobodnie programowane (DDC):
- Galileo LightMax,
- Galileo LMax,
- Galileo LMC.
Każdy z przedstawionych sterowników posiada dedykowane do sterowania pomp i zaworów gotowe do użycia bloki sterowania. Takie rozwiązanie przyspiesza programowanie i jest łatwiejsze w testowaniu i uruchomieniu.

Wszystkie sterowniki DDC IQ Controls mają wbudowany:
- port komunikacji BACnet lub ModBus do podłączenia do BMS,
- port komunikacji LBus do połączenia z modułami rozszerzeń wejść i wyjść.
Z przedstawionymi sterownikami współpracują wszystkie moduły wejść i wyjść, oraz czujniki i panele nastawników wyposażone w port LBus.
Sterowniki LightMax i LMS posiadają aplikację na karcie SD, która zawiera aplikację, archiwa, typowe nastawy i kompilator aplikacji.
Sterownik LMax ma aplikację wgrywaną przez port USB MSD z dowolnego komputera klasy PC. Dodatkowo sterownik LMax może być wyposażony w komunikację TCP/IP i zintegrowany webserwer.

Zastosowanie sterowników DDC Galileo pozwala na modułowe i elastyczne dostosowanie elementów automatyki do potrzeb maszynowni, optymalizując koszty inwestycyjne.

Zastosowanie między sterownikiem a modułami wejść i wyjść magistrali LBus o długości do 200m, pozwala na rozproszenie automatyki w maszynowni, zmniejszając ilość okablowania, jednocześnie ułatwiając jej uruchomienie.