Automatyka

Wieże Chłodzące

Wielkie instalacje chłodnicze o wielomegawatowej mocy są zwykle schładzane przez wieże chłodzące. Konstrukcje wież chłodniczych bywają bardzo różne. Sa wykonywane w układach otwartych zamkniętych itd.
http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/cooling-tower-34010-5505721.jpg
W zależności od:
- konstrukcji wieży,
- mocy (wielkości) wieży,
- ilości wież chłodzących w instalacji,
- warunków eksploatacji,
wymagają one różnych sposobów sterowania.
Ze względu na tą różnorodność nie można stosować jednego standardowego systemu sterowania
wieżami licząc na dobre efekty. Przy tak dużych mocach chłodniczych, koszty chłodzenia są ogromne, a dobry projekt automatyki optymalizujący ich pracę spłaci się z nawiązką już w pierwszym sezonie użytkowania.
IQ Controls posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu układów automatyki układów chłodzących z wieżami chłodzącymi.
Dlatego do sterowania układami wież chłodzących stosujemy sterowniki swobodnie programowane (DDC):
- Galileo LightMax,
- Galileo LMax,
- Galileo LMC.
Każdy z przedstawionych sterowników posiada dedykowane do sterowania pomp i obiegów grzewczych gotowe do użycia bloki sterowania oraz krzywe pogodowe. Takie rozwiązanie przyspiesza programowanie i jest łatwiejsze w testowaniu i uruchomieniu.

Wszystkie sterowniki DDC IQ Controls mają wbudowany:
- port komunikacji BACnet lub ModBus do podłączenia do BMS,
- port komunikacji LBus do połączenia z modułami rozszerzeń wejść i wyjść.
Z przedstawionymi sterownikami współpracują wszystkie moduły wejść i wyjść, oraz czujniki i panele nastawników wyposażone w port LBus.
Sterowniki LightMax i LMS posiadają aplikację na karcie SD, która zawiera aplikację, archiwa, typowe nastawy i kompilator aplikacji.
Sterownik LMax ma aplikację wgrywaną przez port USB MSD z dowolnego komputera klasy PC. Dodatkowo sterownik LMax może być wyposażony w komunikację TCP/IP i zintegrowany webserwer.

Zastosowanie sterowników DDC Galileo pozwala na modułowe i elastyczne dostosowanie elementów automatyki do potrzeb układu wież chłodzących, optymalizując koszty inwestycyjne.

Zastosowanie między sterownikiem a modułami wejść i wyjść magistrali LBus o długości do 200m, pozwala na rozproszenie automatyki i zastosowanie jednego wspólnego sterownika dla wszystkich wież, zmniejszając ilość okablowania, jednocześnie ułatwiając jej uruchomienie. Takie rozwiązanie pozwala dostarcza do jednego sterownika wszystkie informacje o pracy i awarii wież co pozwala na łatwe ich rezerwowanie bez konieczności przekazu danych pomiędzy sterownikami.