Automatyka

Belki Indukcyjne


Belki indukcyjne to urządzenia grzewczo-chłodzące wyposażone w:
- nagrzewnicę,
- chłodnicę,
- system odprowadzenia skroplin,
- obudowę,
- skrzynkę elektryczną z przyłączeniami.

Funkcjonalnie belki przypominają klimakonwektory, ale przepływ powietrza nie jest wymuszany wentylatorem, a poprzez powietrze tłoczone centralą wentylacyjną o powyższonym ciśnieniu nawiewu. Powietrze wylatuje do komory rozprężnej belki przez dysze powodując inżektorowe (indukcyjne) podsysanie powietrza z wnętrza pomieszczenia. Tym sposobem przez wymienniki nagrzewnicy i chłodnicy płynie więcej powietrza, niż podaje sama centrala.
Belki indukcyjne posiadają kilka zalet:
- nie posiadają wentylatorów, mniej awaryjne i niemalże bezobsługowe,
- nie posiadają filtrów powietrza, przez co są tańsze eksploatacyjnie,
- ponieważ mają małe prędkości wypływu, są zwykle ciche
Belki indukcyjne posiadają też kilka wad:
- duża gabarytowo konstrukcja zajmuje dużo miejsca na suficie,
- kraty wylotowe nie mogą być przemieszczane bo są zintegrowane z belką,
- koszty wykonania instalacji są wyższe niż wykonanie klimakonwektorów,
- wymagają wyższego ciśnienia z centrali wentylacyjnj co zwiększa koszty,
- wyższe ciśnieniew instalacji to konieczność wykonanie droższej, szczelniejszej instalacji wentylacji,
- wydajność grzewcza i chłodnicza belek jest zwykle mniejsza co bywa kłopotliwe podczas dużych upałów.

Sterowanie belek indukcyjnych można zrealizować na kilka sposobów:
- dla każdej belki zaprojektować oddzielny sterownik,
- dla każdego pomieszczenia zaprojektować jeden sterownik,
- dla kilku pomieszczeń z belkami zaprojektować jeden sterownik.

Sterowanie każdej belki przez oddzielny sterownik
Zasady łączenia sterowników są identyczne jak dla grupowania klimakonwektorów.
Rozwiązanie zapewnia szybkość instalacji i pozwala nałatwy podział i łączenie pomieszczeń.
System zalecany dla biurowców, bo w nich następują częste zmiany aranżacji wnętrz.

Sterowanie każdego pomieszczenia przez jeden sterownik
Zasady łączenia belek są identyczne jak dla grupowania galwanicznego klimakonwektorów.
Rozwiązanie wymaga galwanicznego powielania sygnałów zsterujący zaworami sterowanmi on/off, PWM lub 0-10V. System jest tańszy, bo wymaga mniejszej ilości sterowników.
System ale nie jest zalecany
System zalecany dla hoteli, bo w nich nie następują częste zmiany aranżacji wnętrz.

Sterowanie wielu pomieszczeń przez jeden sterownik
System wymaga zastosowania sterownika swobodnie programowanego Galileo RC lub Galileo RMax.
Aplikacja jest pisana indywidualnie dla dla kilku pomieszczeń.
System nie zalecany dla biur i hoteli, bo zdecydowanie utrudnia serwis i ewentualne zmiany aranżacji pomieszczeń. System zalecany do dużych salach konferencyjnych ze ścianami dzielącymi.


IQ Controls produkuje kilka sterowników, belek indukcyjnych:
- Galileo R - sterownik aplikacyjny - siłowniki zaworów on/off lub PWM, aplikacje do wszystkich rozwiązań on/off,
- Galileo RMax - siłowniki zaworów on/off, PWM lub 0-10V, aplikacje do wszystkich rozwiązań on/off,
- Galileo RC - siłowniki zaworów on/off, PWM lub 0-10V, aplikacje do wszystkich rozwiązań w tym sterowanie oświetleniem sterowanym przez Dali, DMX, DSI itp.
Wszystkie z nich posiadają:
- komunikację BACnet lub ModBus,
- możliwość sterowania oświetlenia,
- kontrolę zajętości,
- kontrolę otwarcia okna,
- port LBus do komunikacji z modułami wejść i wyjść,
- możliwość łączenia w grupy po magistrali LBus w trybie master/slave,
- możliwość współpracy z nastawnikami z komunikacją LBus,
- możliwość współpracy z cyfrową kontrolą dostępu IQ Controls po magistrali LBus,
- możliwość sterowania klimatyzatorami lub siłownikami komunikowanymi cyfrowo po zastosowaniu bramek komunikacyjnych.