Automatyka

Kotłownie

Współczesne kotłownie wyposażone są w różnego rodzaju kotły:
- gazowe,
- olejowe,
- węglowe,
- na pelet,
- na ziarno,
- na drewno,
- na trociny itp.

Niezależnie od spalanego w kotle paliwa, kotłownie wymagają odpowiedzialnego zabezpieczenia i sterowania.
System automatyki IQ Controls zapewnia:
- zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą powrotu,
- zabezpieczenie przed zbyt dużą różnicą temperatury zasilania i powrotu,
- zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- zabezpieczenie przed zanikiem przepływu,
- łagodne rozgrzewanie,
- optymalizację ilości załączeń,
- itp.
Kotłownie oraz powiązane z nimi obiegi grzewcze tworzą złożone systemy dystrybucji ciepła.W każdej kotłowni rozdzielacz jest wyposażony w zestawy pomp i zaworów regulacyjnych pozwalających na utrzymanie w obiegach żądanej temperatury w funkcji potrzeb odbiorników ciepła.
Optymalizacja procesów regulacyjnych kotłowni i obiegów grzewczych pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa i lepsze wyniki ekonomiczne.
Do sterowania p[ojedynczymi kotłami (lub ich kaskadami) i obiegami grzewczymi zaprojektowaliśmy sterowniki swobodnie programowane (DDC):
- Galileo LightMax,
- Galileo LMax,
- Galileo LMC.
Każdy z przedstawionych sterowników posiada dedykowane do sterowania obiegów grzewczych gotowe do użycia bloki sterowania oraz krzywe pogodowe. Takie rozwiązanie przyspiesza programowanie i jest łatwiejsze w testowaniu i uruchomieniu.

Wszystkie sterowniki DDC IQ Controls mają wbudowany:
- port komunikacji BACnet lub ModBus do podłączenia do BMS,
- port komunikacji LBus do połączenia z modułami rozszerzeń wejść i wyjść.
Z przedstawionymi sterownikami współpracują wszystkie moduły wejść i wyjść, oraz czujniki i panele nastawników wyposażone w port LBus.
Sterowniki LightMax i LMS posiadają aplikację na karcie SD, która zawiera aplikację, archiwa, typowe nastawy i kompilator aplikacji.
Sterownik LMax ma aplikację wgrywaną przez port USB MSD z dowolnego komputera klasy PC. Dodatkowo sterownik LMax może być wyposażony w komunikację TCP/IP i zintegrowany webserwer.

Zastosowanie sterowników DDC Galileo pozwala na modułowe i elastyczne dostosowanie elementów automatyki do potrzeb maszynowni, optymalizując koszty inwestycyjne.

Zastosowanie między sterownikiem a modułami wejść i wyjść magistrali LBus o długości do 200m, pozwala na rozproszenie automatyki w maszynowni, zmniejszając ilość okablowania, jednocześnie ułatwiając jej uruchomienie.