Automatyka

Agregaty Wody Lodowej

Agregaty wody lodowej są zwykle urządzeniami kompaktowymi posiadającymi własną zintegrowaną automatykę producenta najczęściej z wbudowanym lokalnym nastawnikiem (wyświetlacz, przyciski). Automatyka ta steruje agregatem dla utrzymania zadanych parametrów wyjściowych oraz kontroluje jego stany pracy i awarii.

W zależności od rozwiązań stosowanych przez producentów i wersji wyposażenia, istnieje możliwość zewnętrznego sterowania i monitorowania agregatu poprzez:

 • sterowanie stykowe i/lub analogowe,

 • sterowanie przez port komunikacji cyfrowej

Nie każde urządzenie oferuje wybór wersji automatyki.

Celem zapewnienia użytkownikowi zdalnej kontroli nad urządzeniem, w systemnach BMS stosuje się rozwiązania automatyki zewnętrznej adekwatne do zastanych w wyposażeniu agregatu.


Przy sterowaniu stykowym i/lub analogowym:

 • styki sterowania przyłączamy do wyjść przekaźników,

 • styki monitoringu przyłączamy do wejść binarnych,

 • wejścia analogowe agregatu włączmy do wyjść,

 • na wyjściu i wejściu czynnika z i do agregatu montujemy czujniki temperatury do kontroli parametrów wejściowych i wyjściowych systemu.

W takich wypadkach zwykle doposażamy agregat w mały sterownik lub moduł z odpowiednią ilością wejść i wyjść oraz czujniki temperatury (elementy automatyki budynku – nie będące wyposażeniem agregatu). Układ ten jest łączony z systemem BMS wyłącznie magistralą cyfrową.

Rozwiązanie to pozwala uniknąć zakłóceń i zbędnego okablowania. Układ automatyki działa następująco:

 • poprzez wyjście przekaźnikowe sterujemy agregatem zezwalając na jego pracę,

 • poprzez wyjście analogowe dokonujemy nastawy temperatury zadanej,

 • poprzez wejścia binarne kontrolujemy pracę i awarie agregatu.


Przy sterowaniu z portem komunikacyjnym stosuje się odpowiednią bramkę komunikacyjną pozwalającą na połączenie przez nią portu komunikacji agregatu z systemem BMS.

IQ Controls posiada w swojej ofercie bramki i konwertery róznych systemów komunikacyjnych. Jeżeli możliwy jest wybór rodzaju bramki w jaką będzie wyposażony agregat, najłatwiej będzie zintegrować ModBus lub BACnet.


Agregaty wody lodowej zwykle stosowane są jako składowa większych systemów generacji chłodu we współpracy z drycoolerami, wieżami chłodniczymi, wymiennikami ciepła itp. W takiej konfiguracji doskonale sprawdza się nadrzędne sterowanie IQ Controls.

Duże doświadczenie IQ Controls w tworzeniu spójnych systemów automatyki i regulacji, pozwala prowadzić te urządzenia na odpowiednich wydajnościach dla utrzymania komfortu. Ponieważ koszty chłodzenia są duże, optymalizacja tych procesów szybko generuje duże oszczędności eksploatacyjne.

Sterowanie takich układów opieramy na sterownikach swoboddnie programowanych IQ Controls:

 • Galileo LightMax,

 • Galileo LMax,

 • Galileo LMC

połączonych z odpowiednimi do potrzeb modułami i opomiarowaniem.

Wszystkie sterowniki DDC IQ Controls mają wbudowany:
- port komunikacji BACnet lub ModBus do podłączenia do BMS,
- port komunikacji LBus do połączenia z modułami rozszerzeń wejść i wyjść.

 

Z przedstawionymi sterownikami współpracują wszystkie moduły wejść i wyjść, oraz czujniki i panele nastawników wyposażone w port LBus.
Sterowniki LightMax i LMS posiadają aplikację na karcie SD, która zawiera aplikację, archiwa, typowe nastawy i kompilator aplikacji.
Sterownik LMax ma aplikację wgrywaną przez port USB MSD z dowolnego komputera klasy PC. Dodatkowo sterownik LMax może być wyposażony w komunikację TCP/IP i zintegrowany webserwer.

 

 

Modułowa konstrukcja systemu Galileo gwarantuje prostotę projektowania i minimalizacje kosztów inwestycyjnych.