Automatyka

Centrale wentylacyjne

 


Galileo AirMax najnowocześniejszy sterownik zaprojektowany do sterowania central wentylacyjnych kompatybilny z systemami BMS. Dostęp do bibliotek umożliwia błyskawiczną integrację z Galileo WEB BMS

 


Wersja z wbudowanym systemem WebServer, umożliwia zarządzanie centralą wentylacyjną bezpośrednio z PC i urządzeń mobilnych przez internet bez udziału systemu BMS. Wbudowany w nią system archiwizacji umożliwia generowanie trendów i tabel.

 


Aplikacja sterownika AirMax zawiera:
- 9 kanałów sterujących: odzysk ciepła, nagrzewnica wstępna, nagrzewnica wtórna, chłodnica, komora mieszania, nawilżanie/suszenie, nawiewniki dalekiego zasięgu, wentylator nawiewny, wentylator wyciągowy,
- 6 programów pracy centrali, a w każdym możliwość ustawienia innych zadanych : temperatur, wilgotności, stanów komory mieszania, wydajności lub spręży wentylatora nawiewego i wyciągowego,
- 8 tygodniowych harmonogramów pracy centrali,
- możliwość swobodnego przypisywania wszystkich wejść i wyjść,
- aktywny wielostopniowy system przeciwzamrożeniowy z inteligentnym rozruchem,
- komfortowe działanie systemu nawilżania i suszenia,


Otwarty protokół komunikacyjny BACnet lub komunikacja ModBus zapewnia zgodność ze światowymi standardami systemów BMS.


Modułowa koncepcja z komunikacją LBus pozwala skalować system wg potrzeb. Do sterownika można podłączać moduły wejść i wyjść montowane w rozdzielni na szynie TH35.


Hermetyczne moduły obiektowe wejść i wyjść komunikowane cyfrowo po LBus pozwalają na kontrolę na odległość do 200m znacząco zmniejszając ilość okablowania.