Automatyka

Klimakonwektory wielostrefowe


Dla mieszkań i klimatyzacji etażowych w domach jednorodzinnych i rezydencjach stworzono klimatyzatory wielostrefowe. W rozwiązaniu tym jeden duży klimakonwektor kanałowy zainstalowany w przedsionku tłoczy powietrze do wielu pomieszczeń. Klimakonwektor ten może posiadać nawet do 6 wylotów powietrza z zainstalowanymi na nich przepustnicami. Na każdej przepustnicy jest siłownik do regulacji ilości powietrza tłoczonego do odpowiadającego jej pomieszczenia. Powietrze powraca z pomieszczeń do przedsionka kratami transferowymi.
W każdym pomieszczeniu instaluje się jeden nastawnik lub przynajmniej czujnik temperatury wnętrza.

Do sterowania takim systemem oferujemy sterownik Galileo RC mogący zarządzać do dwóch klimakonwektorów obsługujących maksimum 8 niezależnych stref. Każda ze stref posiada własny harmonogram pracy oraz nastawione w nim zadane temperatury. System umożliwia ekonomiczne chłodzenie (free cooling) oraz odzyskiwanie ciepła z przegrzanych pomieszczeń.
Galileo RC współpracuje z nastawnikami TGlass i EKR LCD oraz z czujnika ECK LBus i modułami komunikowanymi po LBus. Sterownik może być opcjonalnie wyposażony w WEB Server umożliwiajacy jego obsługę z dowolnego urządzenia mogilnego przez internet.

Szczegółowe zasady działania opisuje DTR sterownika Galileo RC.