Automatyka

Maszynownie

Pompownie i maszynownie hydrauliczne to jeden z najważniejszych elementów dystrybucji ciepła i chłodu we współczesnych budynkach. Sterowanie nimi jest zawsze nietypowe i dlatego musi być dostosowane indywidualnie do każdego obiektu.

W maszynowniach łączone są różne źródła ciepła i chłodu:
- kotłownie,
- wymiennikowe węzły cieplne,
- systemy solarne,
- pompy ciepła,
- dry coolery,
- agregaty wody lodowej,
- wieże chłodzące itp.
a cała maszynownia przekazuje ciepło i chłód według potrzeb do odpowiednich odbiorników.
Utrzymanie parametrów ciśnienia, temperatury, wydajności, przełączanie zaworów, pomp oraz kontrola wielu stanów pracy, awarii, temperatur i ciśnień, to zadanie wymagające zastosowania bardzo elastycznego systemu automatyki. System taki musi być oparty o sterownik swobodnie programowany i dołączane do niego wg potrzeb moduły wejść i wyjść. Optymalizacja oprogramowania pozwala na duże oszczędności eksploatacyjne gwarantując szybki zwrot nakładów na złożone sterowanie.

Dla takich wyzwań IQ Controls stworzyła sterowniki swobodnie programowane (DDC):
- Galileo LightMax,
- Galileo LMax,
- Galileo LMC.

Wszystkie sterowniki DDC IQ Controls mają wbudowany:
- port komunikacji BACnet lub ModBus do podłączenia do BMS,
- port komunikacji LBus do połączenia z modułami rozszerzeń wejść i wyjść.
Z przedstawionymi sterownikami współpracują wszystkie moduły wejść i wyjść, oraz czujniki i panele nastawników wyposażone w port LBus.
Sterowniki LightMax i LMS posiadają aplikację na karcie SD, która zawiera aplikację, archiwa, typowe nastawy i kompilator aplikacji.
Sterownik LMax ma aplikację wgrywaną przez port USB MSD z dowolnego komputera klasy PC. Dodatkowo sterownik LMax może być wyposażony w komunikację TCP/IP i zintegrowany webserwer.

Zastosowanie sterowników DDC Galileo pozwala na modułowe i elastyczne dostosowanie elementów automatyki do potrzeb maszynowni, optymalizując koszty inwestycyjne.

Zastosowanie między sterownikiem a modułami wejść i wyjść magistrali LBus o długości do 200m, pozwala na rozproszenie automatyki w maszynowni, zmniejszając ilość okablowania, jednocześnie ułatwiając jej uruchomienie.