Automatyka

Pompy ciepła woda powietrze
Opis systemu
W budynkach komercyjnych o zmiennych zyskach ciepła w różnych częściach tego samego budynku, powszechnie są stosowane pompy ciepła grzejące lub chłodzące powietrze w pomieszczeniu.

Pompy te po stronie pierwotnej pompy są podłączone przez wymiennik freon-woda z pętlą wodną, z którą wymieniają ciepło. Po stronie wtónej mamy wymiennik lamelowy z wentylatoem freon-powietrze.
Pętla wodna przesyłająca ciepło pomiedzy pompami ciepła oplata cały budynek jak rzeka. Pompy grzejące pomieszczenia schładzają lokalnie tą pętlę, a pompy chłodzące pomieszczenia lokalnie ją grzeją.Jeżeli system jest dobrze zaprojektowany, zyski ciepła w jednej części budynku kompensują straty w innej części. To rozwiązanie sprawdza się znakomicie w galeriach handlowych i budynkach biurowych o dużych przeszkleniach. Kompensacja strat i zysków ciepła pozwala na bilansowanie enegii cieplnej przez większość roku przy minimalnych nakładach zużycia energii.

Sterowniki do zarządzania i integracji pomp ciepła z BMS
W ofercie IQ Controls znajdują się sterowniki dla wnętrzowych pomp ciepła:
- ze sterowaniem stykowym,
- ze sterowaniem poporzez magistrale komunikacyjne BACnet MSTP oraz ModBus RTU.

Automatyka producenta pompy ciepła
Każdy pompa ciepła woda-powietrze posiada własną, dosyć prostą automatykę producenta w postaci zintegrowanej z urządzeniem płyty elektronicznej z terminalami śrubowymi i gniazdami.

Automatyka ta jest produkowana zwykle w kilku wersjach:
- ze sterowaniem stykowym,
- ze sterowaniem nastawnikiem producenta pompy,
- ze sterowaniem nastawnikiem producenta pompy i portem komunikacji z BMS.
Nie każdy producent oferuje wybór wersji automatyki. Są tacy którzy maja jeden typ bez możliwości wyboru.

Zadaniem tej automatyki jest:
- kontrola podstawowych temperatur i ciśnień układu chłodniczego,
- nie dopuszczenie do zbyt częstych załączeń układu chłodniczego,
- sterowanie zaworem rozprężnym (jeśli jest elektroniczny),
- sterowanie kompresorem on/off,
- sterowanie wentylatorem on/off,
- sterowanie zaworem rewersyjnym,
- kontrola styków zewnętrznego sterowania:
     - załącz kompresor,
     - załącz wentylator,
     - załącz zawór czterodrogowy rewersyjny,

Automatyka ze sterowaniem stykowym

Ten najprostrzy rodzaj automatyki posiada na płycie sterownika pompy ciepła terminale, których zwieranie wymusza następujące tryby pracy pompy ciepła:
- załączenie wentylatora,
- załaczenie kompresora,
- zmiana grzanie/chłodzenia sterowanie zaworem rewersyjnym) - zmiana kierunku pracy pompy ciepła
Bieg wentylatora jest zazwyczaj ustawiany na stałe poprzez odpowiednie połączenie okablowania wewnątrz pompy. Niezależnie od tego pompa posiada styki informujące o stanach pracy i awarii (bezpotencjałowe lub 24V)

Dla pomp ciepła ze sterowaniem stykowym IQ Controls produkuje sterowniki Galileo HP posiadające:
- przekaźniki do zwierania w/w wejść stykowych,
- wejścia do detekcji stanów praca, awaria pompy ciepła (dla styków bezpotencjałowych lub 24V)
- port RS485 z komunikacją BACnet lub ModBus (w zalezności od wersji),
- port komunikacji LBus do komunikacji z panelami naściennymi i czujnikami temperatury,
- możliość łączenia pomp ciepła wyposażonych w sterowniki Galileo HP w grupy przez komunikację lokalną LBus

Automatyka ze sterowaniem cyfrowym

Ten rodzaj automatyki posiada zależny od wersji port do komunikacji z systemem nadrzędnym BMS:
- ModBus RTU - port RS485,
- BACnet MS/TP - port RS485,
- LON - port FT-10.

Niezależnie od portu komunikacji z BMS sterownik zwykle posiada złącze do współpracy z lokalnym nastawnikiem pompy ciepła umożliwiającym:
- nastawianie temperatury zadanej,
- trybu pracy grzanie/chłodzenie,
- trybu komfortowego lub ekonomicznego
- harmonogramu pracy urządzenia - w bardziej złożonych nastawnikach.

Często sterowniki komunikowane cyfrowo nie mają wbudowanej komunikacji grupowej co komlikuje ich sterowanie w większych pomieszczeniach np. typu open space.

Dla pomp ciepła z komunikacją cyfrową IQ Controls produkuje sterowniki Galileo RC posiadające:
- port RS485 z komunikacją BACnet lub ModBus do systemu BMS (w zalezności od wersji),
- port RS485 z komunikacją BACnet lub ModBus do komunikacje ze sterownikiem pompy ciepła (w zalezności od wersji sterownika pompy ciepła),
- możliość łączenia pomp ciepła podłączonych do jednego sterownika Galileo RC w grupy przez komunikację lokalną ModBus lub BACnet,
- przekaźniki do sterowania urządzeniami pokojowymi (oświetlenie, rolety, ekrany, projektory itp.)
- wejścia binarne do (detekcji stanów, wyłączników oswietlenia, rolet itp.),
- port komunikacji LBus do komunikacji z panelami naściennymi umozliwiającymi sterowanie:
    - nastawianie temperatury zadanej,
    - trybu pracy grzanie/chłodzenie,
    - trybu komfort, tsanby, off
    - biegu lub trybu pracy wentylatora,
    - harmonogramu pracy urządzenia,

Serwer Galileo WEB BMS IQ Controls w połączeniu ze sterownikami Galileo HP oraz Galileo RC zdalne sterowanie pompami ciepła z urządzeń mobilnych jak tablety, smartfony i laptopy przez  budynkowy system WiFi.