Sterowniki Swobodnie Programowane

Galileo LMax

GALILEO LMax, to uniwersalny sterownik swobodnie programowalny z portem RS485, protokołem BACnet lub ModBus, do komunikacji budynkowej oraz portem LBus do szybkiej komunikacji lokalnej.

Integralne wejścia i wyjścia pozwalają bezpośrednio sterować dowolnym układem automatyki:

 • 6 przekaźników ze stykami na 230V 2A,
 • 3 wyjścia analogowe 0-10V,
 • 6 bezpotencjłowych wejść binarnych,
 • 5 wejść analogowych pomiaru temperatury,
 • 2 wejścia analogowe 0-10V,
 • przekaźnikowego sterowania on/off,
 • płynnego sterowania wyjściami impulsowymi PWM,
 • płynnego sterowania wyjściami analogowymi o różnych standardach.

Kompaktowe gabaryty i montaż na szynie DIN TH35 sprzyjają implementacji w standardowej rozdzielni z maskownicami. Zintegrowany wyświetlacz LCD oraz 4 silikonowe przyciski pozwalają na szybką nawigację i diagnozę stanu pracy sterowanego systemu. Wbudowany port USB pozwala na wgrywanie aplikacji, wgrywanie i odczytywanie wszystkich nastaw sterownika.

Sterownik może być stosowany do pracy w systemach budynków inteligentnych z BMS oraz do pracy autonomicznej. Oprogramowanie bazowe sterownika LMax stworzono dla średnich i mniejszych systemów sterowania, a w szczególności do:

 • przekaźnikowego sterowania on/off,
 • płynnego sterowania wyjściami impulsowymi PWM,
 • płynnego sterowania wyjściami analogowymi o różnych standardach,
 • monitoringu sygnałów analogowych o różnych standardach,
 • monitoringu sygnałów binarnych - dwustanowych,
 • komunikacji cyfrowej z urządzeniami innych firm przez konwertery magistral.

LMax posiada wbudowane oprogramowanie do swobodnego programowania, ale również gotowe do użycia: bloki regulacyjne PID, bloki regulacyjne krzywych grzewczych pogodowych, bloki regulacyjnych typu P, bloki termostatów pomieszczeniowych, harmonogramy tygodniowe oraz timery opóźniające wyłączenie dla wszystkich wyjść binarnych. Standardowe aplikacje LMax wraz z kompilatorem udostępniamy za darmo. Każdy integrator systemu może, nasz program zmodyfikować, by obsłużyć wg potrzeb urządzenia i systemy sterowania. Możliwość spełnienia dowolnych oczekiwań, pozwala na pełne dostosowanie do potrzeb Inwestrora.

W praktyce sterownik jest wykorzystywany do:

 • sterowania oświetlenia bezpośrednio lub przez bramki cyfrowe Dali, DMX, DSI i LBus
 • sterowania maszynowni grzewczych i chłodniczych,
 • sterowania węzłów cieplnych, kotłowni, pomp ciepła,
 • sterowania stref grzewczych i chłodzących,
 • sterowania siłowników ze sterowaniem 3 punktowym i analogowym,
 • sterowania termostatycznego grzejników, sufitów chłodzących, skrzynek indukcyjnych itp.
 • sterowania żaluzji, ekranów, projektoró, wentylatorów itp.,
 • sterowania sterowania obiegów grzewczych z regulacją pogodową PID,
 • sterowania wyjść on/off, PWM, lub analogowych z regulacją P, PI, PID
 • sterowania bezpośrednio lub przez bramkę MP-Bus siłowników cyfrowych i regulatoró VAV Belimo, Smay i Trox,
 • sterowania bezpośrednio lub przez bramkę komunikacyjną systemów klimatyzacji VRF i Split Mitsubishi, Daikin i innych,
 • monitoringu dużych ilości sygnałów dwustanowych i analogowych w systemach BMS
 • innych celów wg stworzonego przez użytkownika programu sterowania.

Sposób zastosowania i funkcje sterownika zależą od indywidualnej aplikacji stworzonej przez użytkownika i zapisanej w jego pamięci wewnętrznej za pomoca portu USB.

Port LBus umożliwia łatwe rozszerzanie możliwości sterownika poprzez szybką magistralę cyfrową o długości do 200m sieci z:

 • cyforwymi modułami I/O (wejść i wyjść),
 • panelami nastawników,
 • czujnikami,
 • siłownikami,
 • sterownikami oświetlenia
 • konwerterami:
  • magistrali LBus/DMX,
  • magistrali LBus/DALI,
  • magistrali LBus/DSI,
  • magistrali LBus/MP-Bus,
  • magistrali LBus/ModBus,
  • magistrali LBus/Lionet,
  • magistrali LBus/LMS,
  • magistrali LBus/VRF - różnych firm.

GALILEO LMax może komunikować się z innymi sterownikami GALILEO LMax dla przekazywania danych poprzez magistralę komunikacyjną BACnet tworząc bardzo złożone systemy sterowania i monitoringu.

Korzyści płynące z zastosowania inteligentnego systemu sterowania Galileo LMax:

 • minimalizację kosztów inwestycyjnych,
 • otwarty protokół komunikacji BMS BACnet lub ModBus,
 • swoboda aplikacji,
 • duża elastyczność podczas projektowania systemu,
 • komunikacja modułów wykonawczych po LBus do 200m,
 • możliwość komunikacji modułów z innymi protokołami poprzez inteligentne bramki LBus,
 • możliwość łatwej rozbudowy po wykonaniu instalacji,
 • w systemie BMS możliwość sterowania przez Internet.