Sterowniki Swobodnie Programowane

Galileo LightMax

GALILEO LightMax lub po prostu LightMax, to uniwersalny sterownik swobodnie programowalny z portem RS485 z protokołem BACnet lub ModBus do komunikacji budynkowej oraz portem LBus do szybkiej komunikacji lokalnej. Wbudowane 24 wejścia binarne służą do monitoringu sygnałów dwustanowych bezpotencjałowych. Montaż na szynie DIN TH35 ułatwia implementację w standardowej rozdzielni z maskownicami. Zintegrowany wyświetlacz LCD oraz 4 silikonowe przyciski pozwalają na szybką nawigację i diagnozę stanu pracy sterowanego systemu.

Sterownik może być zastosowany do pracy w systemach budynków inteligentnych z BMS oraz do pracy autonomicznej. Standardowe aplikacje do Galileo LightMax wraz z kompilatorem udostępniamy za darmo. Każdy integrator systemu może, stworzony w IQ Controls program zmodyfikować. Możliwość spełnienia dowolnych oczekiwań, pozwala na pełne dostosowanie do potrzeb Inwestrora. Oprogramowanie bazowe sterownika LightMax stworzono dla dużych systemów sterowania a w szczególności do:

 • przekaźnikowego sterowania on/off,
 • płynnego sterowania wyjściami impulsowymi PWM,
 • płynnego sterowania wyjściami analogowymi o różnych standardach,
 • monitoringu sygnałów analogowych o różnych standardach,
 • monitoringu sygnałów binarnych - dwustanowych,
 • komunikacji cyfrowej z urządzeniami innych firm przez konwertery magistral.

LightMax posiada wbudowane oprogramowanie do swobodnego programowania, ale również gotowe do użycia: bloki regulacyjne PID, bloki regulacyjne krzywych grzewczych pogodowych, bloki regulacyjnych typu P, bloki termostatów pomieszczeniowych, harmonogramy tygodniowe oraz timery opóźniające wyłączenie dla wszystkich wyjść binarnych.

W praktyce sterownik jest wykorzystywany do:

 • sterowania oświetlenia bezpośrednio lub przez bramki cyfrowe Dali, DMX, DSI i LBus
 • sterowania maszynowni grzewczych i chłodniczych,
 • sterowania węzłów cieplnych, kotłowni, pomp ciepła,
 • sterowania stref grzewczych i chłodzących,
 • sterowania siłowników ze sterowaniem 3 punktowym i analogowym,
 • sterowania termostatycznego grzejników, sufitów chłodzących, skrzynek indukcyjnych itp.
 • sterowania żaluzji, ekranów, projektoró, wentylatorów itp.,
 • sterowania sterowania obiegów grzewczych z regulacją pogodową PID,
 • sterowania wyjść on/off, PWM, lub analogowych z regulacją P, PI, PID
 • sterowania bezpośrednio lub przez bramkę MP-Bus siłowników cyfrowych i regulatoró VAV Belimo, Smay i Trox,
 • sterowania bezpośrednio lub przez bramkę komunikacyjną systemów klimatyzacji VRF i Split Mitsubishi, Daikin i innych,
 • monitoringu dużych ilości sygnałów dwustanowych i analogowych w systemach BMS
 • innych celów wg stworzonego przez użytkownika programu sterowania.

Sposób zastosowania i funkcje sterownika zależą od indywidualnej aplikacji stworzonej przez użytkownika i zapisanej na karcie pamięci SD – Secure Digital.

Port LBus umożliwia łatwe rozszerzanie możliwości sterownika poprzez szybką magistralę cyfrową o długości do 200m sieci z:

 • cyforwymi modułami I/O (wejść i wyjść),
 • panelami nastawników,
 • czujnikami,
 • siłownikami,
 • sterownikami oświetlenia
 • konwerterami:
  • magistrali LBus/DMX,
  • magistrali LBus/DALI,
  • magistrali LBus/DSI,
  • magistrali LBus/MP-Bus,
  • magistrali LBus/ModBus,
  • magistrali LBus/Lionet,
  • magistrali LBus/LMS,
  • magistrali LBus/VRF - różnych firm.

GALILEO LightMax może komunikować się z innymi sterownikami dla przekazywania danych poprzez magistralę komunikacyjną BACnet tworząc bardzo złożone systemy sterowania i monitoringu.

Korzyści płynące z zastosowania inteligentnego systemu sterowania Galileo LightMax:

 • minimalizację kosztów inwestycyjnych,
 • otwarty protokół komunikacji BMS BACnet lub ModBus,
 • swoboda aplikacji,
 • duża elastyczność podczas projektowania systemu,
 • komunikacja modułów wykonawczych po LBus do 200m,
 • możliwość komunikacji modułów z innymi protokołami poprzez inteligentne bramki LBus,
 • możliwość łatwej rozbudowy po wykonaniu instalacji,
 • w systemie BMS możliwość sterowania przez Internet.

Pliki do pobrania:

Galeria: