Moduły i czujniki cyfrowe

Galileo SpydAirOpis sterownika Galileo SpydAir


Galileo SPydAir został zaprojektowany jako wyspecjalizowany zdalny moduł do sterowania central wentylacyjnych. Wbudowane przetworniki ciśnienia oraz duża ilość wyspecjalizowanych do współpracy z elementami obiektowymi automatyki central wejść i wyjść pozwalają łatwo automatyzować centrale wentylacyjne. Moduły SpydAir połączone ze sterownikiem AirMax magistralą LBus tworzą rozproszony system sterowania centralą wentylacyjną.
Pod względem budowy Galileo SpydAir jest sterownikiem aplikacyjnym, który może być wykorzystany w systemach BMS lub do pracy samodzielnej. Galileo SpydAir może wykonywać różne zadania korzystając z wbudowanych wejść i wyjść oraz portów komunikacyjnych. Aplikacja jest wgrywana do sterownika z PC poprzez standardowy port USB. Zależnie od aplikacji Galileo SpydAir może być sterownikiem głównym procesowym (master) lub modułem wejściowo-wyjściowym rozszerzającym po magistrali LBus wejścia i wyjścia innego sterownika procesowego.

W standardowej aplikacji Galileo SpydAir służy jako slave (moduł I/O) i komunikuje się ze sterownikiem procesowym (AirMAx lub DDC) przez port komunikacji lokalnej LBus. W aplikacji typu slave Galileo SpydAir oprócz rozszerzenia wejść i wyjść sterownika Master, pełni dodatkowo rolę konwertera magistral umożliwiającego zarządzanie obcymi urządzeniami przez magistrale cyfrowe.

Wówczas drugi port komunikacji cyfrowej może być zamówiony jako:

 • port RS485 - do komunikacji z urządzeniami innych firm:
  • z protokołem ModBus - np. z falownikami, analizatorami sieci itp.,
  • z protokołem DMX - np. ze ściemniaczami oświetlenia,
  • z protokołem na zamówienie - np. z urządzeniami audiowizualnymi,
 • port RS232 - z protokołem na zamówienie - np. z urządzeniami audiowizualnymi,
 • port Dali - do komunikacji z elementami oświetlenia innych firm,
 • port DSI - do komunikacji z elementami oświetlenia innych firm,
 • port MP-Bus - do komunikacji z siłownikami i VAV Belimo i Trox po magistrali MP-Bus.

Rodzaj protokołu komunikacyjnego na porcie RS485 jest zależny od wersji sprzętowej i wgranej do sterownika aplikacji odpowiedniej dla danego typu konwertera.

Budowa Modułu Galileo SpydAir

Galileo SpydAir można zamówić w wersji:

 • bez wyświetlacza - tylko puszka z dławikami
 • z wbudowanym wyświetlaczem LCD 2 x 8 znaków oraz 4 klawiszami nawigacyjnymi:
  • strzałka w górę i w dół – służące do poruszania się po menu aplikacji,
  • plus i minus – służące do wprowadzania kodów, zmiany wartości oraz zatwierdzania wejść w głębsze pozycje menu aplikacji,

Wyświetlacz umożliwia pokazywanie cyfr i liter oraz znaków specjalnych tworzących małe graficzne ikony.


Galileo SpydAir posiada wbudowane porty oraz akcesoria

PORTY
    

Przeznaczenie i typ portu

M, A, B, M - masa
    

RS485 - protokół komunikacyjny jest wgrywany do sterownika wraz z aplikacją


M/T0...M/T3
    

Cztery wejścia analogowe wielofunkcyjne (pomiar w stosunku do masy M):

- pomiaru temperatury o standardzie LM235 ,

- do kontroli stanów binarnych (wg wgranej aplikacji),


M/UA...M/UC
    

Trzy wejścia analogowe pomiarowe w standardzie 0-10VDC przeznaczone do:

- pomiarów 0-10V RH, CO, CO2, itp.

- sygnałów zwrotnych z siłowników i zaworów.


M/B0...M/B2
    

Trzy wejścia binarne do bezpotencjałowej kontroli stanów:

- presostatów filtrów lub wentylatorów,

- termików silników,

- pracy lub awarii falowników,

- wyłączników serwisowych.

0V/LBus/24V

0V/LBus/24V
    

Porty komunikacji i zasilania SpydAir-a oraz innych modułów i czujników oraz komunikacja LBus – dwa równolegle zmostkowane ze sobą zestawy złącz.

Port LBus służy do komunikacji cyfrowej z modułami INOUX oraz czujnikami i nastawnikami IQ Controls

0V/24V
    

Zasilanie siłowników – zmostkowane wewnętrznie na wyjścia 0V/24V przy wyjściach YA, YB, YC

0V/24V/YA

0V/24V/YB

0V/24V/YC
    

Zasilanie i sygnał 0-10V dla siłowników lub falowników.

Zasilanie jest zmostkowane wewnętrznie na wszystkich wyjściach 0V/24V listwy dolnej.

Zasilanie SpydAir'a

24V/0V
    

Wejście zasilania siłowników i przekaźników wewnętrznych SpydAir-a.

Zasilanie nast. SpydAir'a

24V/0V
    

Wyjście zasilania do kolejnego modułu SpydAIr.

24V/ Frost
    

Porty do podłączenia termostatu przeciwmrozowego zwartego gdy nie ma zagrożenia zamrożeniem.

Zwarcie portów 24V i Frost przez termostat powoduje załączenie przekaźnika wewnętrznego K FROST.

24V/ SAP
    

Porty do podłączenia bezpotencjałowego sygnału z centrali pożarowej, zwartego gdy nie ma zagrożenia pożarem. Zwarcie portów 24V i SAP przez przekaźnik centrali pożarowej powoduje załączenie przekaźnika wewnętrznego K SAP.

Valve NO/NC/COM
    

Styk przełączny przekaźnika K FROST - zwarty NC/COM, gdy port 24V/Frost jest zwarty.

Przykładowe zastosowanie styku przełącznego K Frost

Wyjście Valve NO/NC/COM zostało zaprojektowane jako galwaniczne zabezpieczenie przeciwmrozowe nagrzewnicy poprzez otwarcie jej siłownika w razie zadziałania termostatu FROST

Jeśli do portu NC podłączymy port Y sterujący zaworem nagrzewnicy,

Do portu NO podłączymy port +12V,

Z portu COM wystawimy sygnał sterujący na zawór nagrzewnicy, to

W sytuacji normalnej (gdy termostat Frost jest zwarty) sygnał z wyjścia Y płynie przez port NC do COM i do siłownika (jest to praca automatyczna wg wartości otrzymanej ze sterownika przez LBus)

W sytuacji zamrożenia termostat Frost przerywa zasilanie cewki K FROST, wówczas +12V płynie przez port NO do COM i do siłownika (jest to praca awaryjna w czasie której siłownik nagrzewnicy pod wpływem zadziałania termostatu jest całkowicie otwarty).

PU1/COM1
    

Styk przekaźnika wewnętrznego sterowany przez sterownik procesowy przez LBus. Styk ten jest włączony w szereg ze stykami przekaźników K Frost i K SAP. Jeżeli którykolwiek przekaźniki jest rozwarty (jest zagrożenie zamrożeniem lub pożarem) wyjście Pu1/Com1 jest rozwarte.

Przykładowe zastosowanie styku PU1/COM

Wyjście PU1/COM1 zostało zaprojektowane jako sterujące np.:

- załączeniem falownika wentylatora (zagrożenie SAP lub FROST galwanicznie wyłącza wentylator),

- otwarcie siłownika przepustnicy powietrza zewnętrznego (zagrożenie SAP lub FROST galwanicznie przerywa sygnał otwierania siłownika przepustnicy i siłownik się zamyka).

PU2/COM2
    

Styk przekaźnika wewnętrznego sterowany przez sterownik procesowy przez LBus. Styk ten jest włączony w szereg ze stykami przekaźników K Frost i K SAP. Jeżeli którykolwiek przekaźniki jest rozwarty (jest zagrożenie zamrożeniem lub pożarem) wyjście Pu2/Com2 jest rozwarte.

Przykładowe zastosowanie styku PU2/COM2

Wyjście PU2/COM2 zostało zaprojektowane jako sterujące np.:

- załączeniem falownika wentylatora (zagrożenie SAP lub FROST galwanicznie wyłącza wentylator),

- otwarcie siłownika przepustnicy powietrza zewnętrznego (zagrożenie SAP lub FROST galwanicznie przerywa sygnał otwierania siłownika przepustnicy i siłownik się zamyka).

PU3/COM3
    

Styk przekaźnika wewnętrznego sterowany przez sterownik procesowy przez LBus.

Przykładowe zastosowanie styku PU3/COM3

Wyjście PU3/COM3 zostało zaprojektowane jako sterujące:

- załączeniem falownika odzysku ciepła,

- pompą wodną,

- lampką awarii, itp.

czyli urządzeniami, których zagrożenie SAP lub FROST galwanicznie nie wyłącza.

LCD Port
    

Do komunikacji z frontem z LCD i klawiaturą lub z panelem serwisowym dla wersji bez wbudowanego LCD

USB
    

Port komunikacji cyfrowej kompatybilny z USB PC Plug&Play do wgrywania aplikacji sterownika

3x LED LB0..LB2 czerw.

2x LED LS, LF


3x LED LP1..LP3 czerw.


1x LED zielona LV

1x LED czerwona LB
    

Lampki stanu wejść binarnych B0-B2 to LB0-LB2. Lampka się zaświeca, gdy wejście jest zwarte do Masy.

Lampki stanu przekaźników KSAP oraz KFROST. Lampka się zaświeca,

gdy przekaźnik jest załączone (zwarte są wejścia 24V/SAP lub 24V/Frost).

Lampki stanu wyjść Pu1-Pu3 to LP1-LP3. Lampka się zaświeca, gdy wyjście Pu jest zwarte. Wyjście Pu1 oraz Pu2 może być załączone wyłącznie, gdy są zapalone lampki LF i LS

Lampka zielona zasilania sterownika. Świeci, gdy jest zasilony.

Lampka czerwona LBus mruga podczas komunikacji z siecią LBus.

Wejścia, wyjścia sterownika SpydAir przedstawia rysunek poniżej.

Instalacja aplikacji do sterownika Galileo SpydAir


Galileo SpydAir posiada umieszczony na froncie obok klawiatury standardowy port mini USB.

Wymiana aplikacji wymaga posiadania:

    komputera klasy PC z portem USB,

    aplikacji w postaci pliku z nazwą aplikacji i rozszerzeniem np. SpydAir.bin,

    kabla połączeniowego USB ze złączem mini USB do podłączenia sterownika do komputera.

Procedura wymiany aplikacji:

    Wyłączone zasilanie do sterownika, kabel USB podłączony do sterownika, komputer z nową aplikacją włączony. Uwaga nie włączać zasilania do sterownika przy podłączonym kablu USB przed punktem 2.

    Na sterowniku nacisnąć i przytrzymać klawisze strzałka w dół i plus i trzymając je, włączyć zasilanie do sterownika. Na wyświetlaczu sterownika może pojawić się prostokąt lub nic się nie pojawi. Jeżeli wyświetlacz wyświetla jakiekolwiek inne napisy, procedura instalacji nie została zainicjowana.

    Na komputerze odnaleźć nowy dysk zewnętrzny USB.

    Usunąć z dysku jego zawartość o nazwie firmware.bin

    Wskaźnikiem myszy przenieść plik nowej aplikacji do pustego dysku i poczekać aż nowa aplikacja pojawi się na dysku.

    Wyłączyć zasilanie sterownika, odłączyć USB od sterownika.

    Po włączeniu zasilania sterownik ma zainstalowaną nową aplikację.


Lista odczytów dla standardowej aplikacji typu slave

Odczyty na wbudowanym ekranie LCD lub panelu serwisowym są jednakowe.

Po włączeniu sterownika pojawia się ekran powitalny z wersją aplikacji, a następnie odczyt stanu wejść BIN. Za pomocą klawiszy +/- przewijamy menu odczytowe z tabeli poniżej.