BMS Everywhere

System Kontroli Mocy

Power Sentinel to program współpracujący z systemem IQMeter. Funkcja kontroli i ograniczenia mocy chwilowej, pozwala ograniczyć opłaty stałe za moc zamówioną. Zdalny dostęp przez WEB BMS pozwala obsłudze technicznej zmieniać parametry pracy systemu przez Internet.


W nowoczesnych budynkach instaluje się różne urządzenia pomiarowe do kontroli:

  • parametrów sieci energetycznej - analizatory sieci ASE
  • zużycia energii elektrycznej - liczniki energii elektrycznej jedno i trójfazowe LEE,
  • zużycia wody - wodomierze LW,
  • zuzycia ciepła i chłodu - ciepłomierze LC.

Na koszty medium zwykle składają się opłata stała (zależna od ilości zamówionej) i opłata zmienna (wynikająca z ilości zużytego medium).

Aby zmniejszyć koszty dostawy energii konieczne podpisanie umowy na jej dostawę z jak najmniejszym limitem mocy zamówionej. Opłata stała jest wówczas mała. Niestety przekroczenie mocy zamówionej przez ustalony w umowie czas (zwykle 15 minut) skutkuje karą jaką płaci odbiorca energii. Wiadomo, że sumaryczna moc odbiorników energii zainstalowanych w budynku jest wielokrotnie większa od średniej mocy pobieranej. Wynika to z faktu z nierównoczesnego korzystania z tych urządzeń. Przykładem sa klimatyzatory, windy, hydrofory itp. Wiedząc ile średnio zużywa nasz budynek możemy wyznaczyć moc zamówiona na relatywnie niskim poziomie. Nie da sie jednak przewidzieć czasowych wzrostów mocy pobieranej wynikających z przypadkowej równoczesności pracy urządzeń lub z czasowych prób technicznych instalacji (np. próby przeciwpożarowe oddymiania i napowietrzania). Takie sytuacje mogą spowodowac przekroczenie mocy zamówionej na dłuższy czas, co będzie skutkowało dotkliwymi karami.


Power Sentinel stale analizuje odczyty z wybranych liczników i analizatorów sieci odczytywanych przez IQMeter by inteligentnie zarządać energią w budynku. Wiedząc jak jest moc zamówiona, oraz znając bilans energetyczny urządzen w budynku Power Sentinel pozwala na ustalenie scenariusza wyłączeń energożernych urządzeń, w przypadku chwilowego przekroczenia mocy zamówionej.

Power Sentinel współpracuje z systemem Galileo WEB BMS. Program stalke rozsyłą po sieci BMS zezwolenia na pracę ważnych energetycznie urządzeń. Jeżeli poziom poboru mocy budynku przekroczy dopuszczalna moc Power Sentinel wystawi w systemie BMS rozkaz wyłaczenia jednego lub więcej urządzeń. Jeżeli w ustalonym czasie moc pobierqana nie spadnie, system wyłacza kolejne urządzenia. W programie Power Sentinel sa ustawiane : liczniki oraz lista zasilanych z nich urządzeń, moc znamionowa urządzeń, scenariusz wyłączeń (czasy i szybkośc reakcji).

Power Sentinel to pakiet pozwalający na ustalanie maksymalnego poziomu mocy pobieranej przez obiekt na minimalnym poziomie bez obaw o jej przekroczenie.