BMS Everywhere

System dla Sal Konferencyjnych

 

Sala konferencyjna jest to specyficzne pomieszczenie o zróżnicowanym przeznaczeniu, sposobie użytkowania, zmiennym obciążeniu, a nawet zmiennej aranżacji (np. w wyniku dzielenia ruchomymi ścianami).

Z takiego charakteru obiektu wynika konieczność dynamicznego reagowania na zmienną ilość osób przebywających w pomieszczeniu, zmienny charakter czynności jakie wykonują, w zależności od tego, czy jest to konferencja w formie wykładu, czy spotkanie z zabawą taneczną, czy serwowane będą posiłki, czy po wykładzie będzie obiad i zabawa taneczna.

W każdym z opisanych sposobów użytkowania sali niezbędne jest zapewnienie użytkownikom odpowiedniej ilości świeżego powietrza, zapewnienie komfortu termicznego, należytego oświetlenia i odpowiedniego serwisu multimedialnego, żeby użytkowanie sali było komfortowe i bezpieczne.

Zwrócić należy uwagę również na ekonomiczny aspekt użytkowania obiektu. W czasie gdy sala nie używana, należy używać niezbędnej wydajności urządzeń dla utrzymania warunków postojowych. Automatyczne dostosowanie wydajności urządzeń grzewczo chłodniczych oraz wentylacji i klimatyzacji jest kluczowe w zapewnieniu niskich kosztów eksploatacji bez utraty komfortu.

Kolejnym aspektem sterowania salą konferencyjną jest sterowanie oświetleniem. Możliwość zmiany scen świetlnych jednym dotknięciem, płynna zmiana natężenia oświetlenia, czy automatyczne dostosowanie natężenia światła do potrzeb to funkcje pozwalające zapewnić dobrą atmosferę im komfort gospodarzom i gościom spotkania.

Wentylacja
Przed układem wentylacji stoi zadanie zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości świeżego powietrza uzależnionego od pory roku, ilości osób i charakteru czynności jakie wykonują. Realizacja powyższego możliwa jest przez odpowiednie sterowanie pracą centrali wentylacyjnej, nawilżacza, regulatorów VAV, nawiewników itp. w funkcji pomiaru:

 • temperatury – sterowanie odzyskiem ciepła, nagrzewnicą i chłodnicą,

 • wilgotności – osuszaniem lub nawilżanie powietrza nawiewanego,

 • stężenia CO2 – dostosowywanie ilości świeżego powietrza do obciążenia sali,

 • stężenia COV – dostosowywanie ilości świeżego powietrza do zapachów w sali,

Do takiego sterowania centralą stworzony został sterownik AirMax opisany w rozdziale Centrale wentylacyjne. Jednak dla zapewnienia optymalnych efektów komfortowych i ekonomicznych niezbędne jest zintegrowanie sterowania wentylacji z pozostałymi układami w obrębie systemu wentylacji sali. Jeżeli sala ulega podziałowi (lub jest bardzo duża) system regulatorów VAV musi zapewnić odpowiedni podział ilości powietrza dla poszczególnych obszarów w funkcji ich obciążenia (niezależne pomiary CO2).

Ogrzewanie i klimatyzacja
Układy ogrzewania i klimatyzacji mają za zadanie zapewnienie użytkownikom pomieszczenia należytego komfortu termicznego niezależnie od charakteru czynności wykonywanych przez użytkownika. Zaznaczyć należy, że układy grzewczo/chłodzące często są w całości lub częściowo zintegrowane z urządzeniami wentylacyjnymi, w postaci nagrzewnic, chłodnic, układów odzysku ciepła, urządzeń kanałowych aktywnych termicznie. Jeżeli sala nie posiada klimatyzatorów (dla grzania i chłodzenia) tylko opiera się o centralę wentylacyjno grzewczo chłodzącą, dodatkowo system VAV w kooperacji z centralą musi kontrolować i utrzymywać zadaną temperaturę wnętrza w poszczególnych częściach sali.
W salach, gdzie układ wentylacji nie pełni funkcji grzewczo chłodzących, wyposaża się je w następujace urządzenia do zapewnienia komfortu cieplnego:

 • klimakonwektory z doświeżaniem lub pracujące na powietrzu obiegowym,

 • klimatyzatory i systemy VRF

 • grzejniki o różnych konstrukcjach,

 • ogrzewanie podłogowe wodne lub elektryczne,

 • nagrzewnice kanałowe w systemie wentylacji wodne lub elektryczne,

 • chłodnice kanałowe wodne lub freonowe

Do każdego z powyższych urządzeń istnieje odpowiedni moduł sterujący zapewniający poprawną pracę i odpowiednie sterowanie lokalne, centralne, lub oba jednocześnie.

Dla przykładu, sterowanie klimakonwektorem może odbywać się:

 • lokalnie z panelu dotykowego naściennego połączonego kablowo,

 • zdalnie ze stacji systemu BMS,

 • lokalnie bezprzewodowo z dowolnego urządzenia mobilnego przez WiFi w granicach dozwolonych przez system BMS.

Sterowanie procesem grzania lub chłodzenia, odbywa się na podstawie pomiarów temperatur nawiewu i wnętrza. Dla utrzymania komfortu sterowane są wydajności nagrzewnic i chłodnic.
Dla zapewnienia optymalnych efektów niezbędne jest zintegrowanie sterowania wentylacji z pozostałymi układami w obrębie obiektu. Takie rozwiązanie eliminuje kosztowne eksploatacyjnie sytuacje jednoczesnego grzania i chłodzenia tej samej sali przez nie powiązane układy wentylacyjne, grzewcze i chłodzące.

Oświetlenie
Wykorzystanie sali konferencyjnej do prowadzenia prezentacji, jak również organizacja imprez wymaga sterowania intensywnością oświetlenia. Możliwość zaciemnienia pomieszczenia, z zapewnieniem dyskretnego podświetlenia dróg komunikacyjnych, staje się elementarnym wymogiem przy wykładach i pokazach z wykorzystaniem projektora. Przełączanie scen świetlnych pozwala na dobór klimatu oświetlenia do aktualnego przeznaczenia pomieszczenia, zapewniając zróżnicowanie intensywności i barwy światła w zależności od wymogów organizatora.
Sterowanie oświetleniem, jako indywidualne dla każdego obiektu, realizowane jest za pomocą odpowiednich zasilaczy (ściemniaczy) z komunikacją cyfrową lub sterowanych analogowo sygnałem 0-10V.

IQ Controls posiada w swojej ofercie szereg zasilaczy cyfrowych z komunikacja LBus do sterowania opraw LED. W ramach rozwiązań różnych producentów sterowniki IQ Controls posiadają bramki do systemów cyfrowego sterowania oświetleniem z magistralami Dali, DSI, DMX, ModBus.

Elementy dodatkowe
Często podczas prezentacji wymagane jest zaciemnianie pomieszczenia. Efekt ten najwygodniej jest osiągnąć poprzez zastosowanie elektrycznie sterowanych żaluzji lub rolet. Oczywistym staje się wówczas powiązanie ich pracy ze scenami sterowania oświetlenia. Jeżeli do tego posiadamy elektrycznie wysuwany ekran oraz zdalnie sterowany projektor, powiązanie ich pracy ze oświetleniem i zasłanianiem okien pozwala jednym dotknięciem panelu naściennego lub tableta przygotować salę do prezentacji multimedialnej.

Kontrola Dostępu
Wyposażenie sali w zintegrowany system kontroli dostępu Galileo Access IQ Controls pozwala na monitorowanie wykorzystania sali w centralnym systemie BMS oraz rozliczanie godzin jej użycia. Integracja tych funkcji z systemem zarządzania hotelem PMS ułatwia rozliczenia i eliminuje pomyłki oraz oszustwa. Galileo Access pokazuje w systemie BMS imiennie jaka osoba otwarła i przebywa w sali co w powiązaniu z rejestracją i rezerwacją pozwala efektywnie zarządzać złożonym centrum konferencyjnym.

Sterowanie multimediami
Wyposażenie sali system audio wideo wymaga integracji z systemem centralnego sterowania. Posiadamy szereg konwerterów i bramek do integracji urządzeń audio wideo ze sterowaniem sal konferencyjnych IQ Controls.

Dzielenie sal konferencyjnych
Coraz częściej stosuje się rozwiązania pozwalające na zmianę aranżacji przestrzennej poprzez zastosowanie ścian przesuwnych, pozwalających na podział powierzchni i zróżnicowanie przeznaczenia wydzielonych stref.

Aby efektywnie wykorzystać te narzędzia niezbędne jest stworzenie odrębnych stref dla sterowania wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji, oświetlenia, żaluzji, rolet, projektorów i kontroli dostępu. Indywidualne podejście do każdego projektu pozwala na precyzyjny dobór rozwiązań w zależności od przewidzianych aranżacji architektonicznych i oczekiwań inwestora.

Zdalne sterowanie
IQ Controls kładzie szczególny nacisk na warstwę obsługową systemów sterowania.
Sterowanie ekranem, załączanie-wyłączanie projektora, kolorowego tanecznego oświetlenia parkietu lub sceny świetlnej musi być łatwe, albo stanie się bezużyteczne. Dlatego dla każdej sali proponujemy kilka równoległych systemów sterowania:

 • naścienne panele panel dotykowe TGlass,

 • sterowanie z tableta lub smartfona,

 • sterowanie z BMS.

 • sterowanie przyciskami naściennymi (osprzętem elektrycznym – galwaniczne).

Panele dotykowe TGlass IQ Controls pozwalają na pełne dostosowanie do potrzeb klienta i umożliwiają szybkie i sprawne sterowanie salą konferencyjną. Ponieważ są montowane na stałe na ścianie w pobliżu wejścia, oraz w pobliżu miejsca dla prezentera, są zawsze w gotowości do szybkiej współpracy. Nie brakuje im prądu, nie gubią się ani nie zawieszają. Można nimi obsłużyć najważniejsze funkcje sali bez potrzeby szukania laptopa czy tableta. Brak elementów ruchomych oraz szklana obudowa gwarantują ich długowieczność i estetyczny wygląd. Podświetlane pola dotykowe i wyświetlacz ułatwiają obsługę nawet w całkowitej ciemności.

Interfejsy Webowe na Tablety i Smatfony sa tworzone indywidualnie na potrzeby klienta. Ich wielopoziomowość i uniwersalność pozwala sterować w prosty sposób najbardziej złożone układy sal konferencyjnych łącznie ze sterowaniem multimedialnym. Interfejsy do sterowania audio wideo oraz IP TV dają możliwość zdalnego sterowania różnych urządzeń.

Przyciski mechaniczne sterowania podstawowymi funkcjami, często są stosowane jako element sterowania podstawowych funkcji dla personelu obiektu.

Sterowniki
Ze względu na złożoność sal konferencyjnych stosuje się w nich zwykle mieszankę sterowników dedykowanych (do wentylacji i klimatyzacji) oraz sterowników swobodnie programowanych z modułami I/O. Każda sal jest jedną budowana jako niezależna komunikacyjnie strefa sterowania. Lokalna magistrala sali nie wychodzi poza nią. To rozwiązanie zapewnia 100% niezależność pracy sali od potencjalnych awarii i konserwacji w systemie centralnego sterowania BMS. Magistrala budynkowa łączy się wyłącznie ze sterownikiem centrali i sterownikiem swobodnie programowanym. Do tego celu oferujemy sterowniki LightMax, LMax, LMC oraz szereg modułów I/O i czujników komfortu dobranych dokładnie wg potrzeb obiektu. Taka struktura zapewnia elastyczność i skalowalność systemu przy minimalnych kosztach inwestycyjnych.