BMS Everywhere

System Parkingowy

IQPark to system do sterowania i zarządzania nowoczesnym parkingiem.

Urządzenia oraz inteligentne oprogramowanie tworzą system detekcji i zliczania pojazdów oraz miejsc parkingowych. System wskazuje kierunki przemieszczania parkujących pojazdów celem optymalnego wykorzystania parkingu. Tablice świetlne wskazują ilości wolnych miejsc na poszczególnych sektorach parkingu oraz pełnią rolę ostrzegawczą systemu detekcji szkodliwych gazów. Automatyczny system kontroli dostępu i zliczania opłat minimalizuje koszty obsługi. Sterowanie oświetleniem optymalizuje koszty eksploatacyjne.


IQPark System to pełny zestaw automatyki parkingowej

- bramki wjazdowe i wyjazdowe sterowane automatycznie,

- automaty do wydawania biletów parkingowych z czytnikami RFID,

- automatyczne kasy do pobierania opłat i wskazywania miejsca zaparkowania pojazdu,

- automaty do czytania biletów przy bramkach wyjazdowych z czytnikami RFID,

- czujniki zajętości miejsc parkingowych,

- kontrolki na sufitach sygnalizujące kolorami wolne i zajęte miejsca parkingowe,

- zintegrowane cyfrowo z systemem detektory szkodliwych gazów (tlenku węgla i LPG),

- tablice pokazujące ilość wolnych miejsc w alejkach i kierunek wjazdu,

- tablice pokazujące ilość wolnych miejsc w sektorach,

- wykorzystanie tablic do sygnalizacji zagrożenia zatruciem szkodliwymi gazami,

- zoptymalizowane sterowanie systemów wentylacji dla rozrzedzenia szkodliwych gazów,

- automatyczne sterowanie oświetleniem parkingu,

- integracja z systemem kontroli dostępu na karty RFID,

- zoptymalizowane sterowanie systemów wentylacji,

- inteligentne zarządzanie miejscami parkingowymi dla minimalizacji kosztów,

- intuicyjne oprogramowanie z interfejsem WEB dostępnym z dowolnego miejsca na Ziemii,

- sterowanie z tabletów,

- integracja z systemem Galileo WEB BMS itp.

Pliki do pobrania: