BMS Everywhere

System Rozliczenia Mediów

IQMeter to łatwy w użyciu system kontroli i rozliczania mediów zużywancyh przez Najemców. Zdalny odczyt przez WEB BMS pozwala Inwestorom i Najemcom kontrolować ich rachunki przez Internet.


W nowoczesnych budynkach instaluje się różne urządzenia pomiarowe do kontroli:

  • parametrów sieci energetycznej - analizatory sieci ASE
  • zużycia energii elektrycznej - liczniki energii elektrycznej jedno i trójfazowe LEE,
  • zużycia wody - wodomierze LW,
  • zuzycia ciepła i chłodu - ciepłomierze LC.

W budynkach biurowych czy galeriach handlowych buduje się setki liczników dla rozliczenia zużycia mediów przez Najemców. Ich personalny odczyt wymaga wiele prac. Producenci liczników stworzyli więc liczniki wyposazone w wyjścia impulsowe lub cyfrowe porty komunikacyjne do zdalnego ich odczytu. Liczniki posługują się różnymi protokołami i magistralami komunikacyjnymi. Odczyty dokonywane z liczników wymagają archiwizowania i rozliczenia z Najemcami. Aby ułatwić to zadanie IQ Controls stworzyło system IQMeter.


Na koszty medium zwykle składają się opłata stała (zależna od ilości zamówionej) i zmienna (wynikająca z ilości zużytego medium). IQMeter nie tylko pozwala na kontrolowanie ich zużycia, ale również kontroluje aktualną moc pobieraną (np. przez analizatory sieci, liczniki ciepła lub energii elektrycznej).


IQMeter to nie tylko kontrola i archiwizacja zużycia, ale również funkcja zdalnego zarządzania danymi. Dzięki WEB-owej strukturze system IQMeter ww połączeniu z Galileo WEB BMS pozwala na udostepnianie dancyh z liczników obsłudze oraz Najemcom przez Internet. Kazdy użytkownik ma przydzielony login i hasło pozwalające na zdalny odczyt swoich liczników oraz wykresów zuzycia madiów. Naz życzenie istnieje możliwość zdalnego udostepniania nieobrobionych danych odczytowych.