Automatyka

Dry Coolery

 

Wielkie instalacje chłodnicze o wielomegawatowej mocy są zwykle schładzane przez wieże chłodnicze lub drycoolery. Dry coolery są najekonomiczniejszym urządzeniem do schładzania medium. Niestety przy systemach chłodzenia dużej mocy zajmują sporo miejsca.

 

Konstrukcyjnie każdy drycooler składa się z kilku elementów:

  • obudowy,

  • wymiennika lamelowego z hermetycznymi rurami którymi płynie medium,

  • jednego lub kilku wentylatorów o stałej lub zmiennej prędkości obrotowej,

  • zraszaczy (jeśli producent przewidyje takie wyposażenie).

 

 

 

 

W zależności od:

  • konstrukcji,

  • mocy,

  • ilości wentylatorów,

  • ilości drycoolerów w instalacji,

  • warunków eksploatacji,

 

drycoolery wymagają różnych sposobów sterowania.

 

Ze względu na tą różnorodność nie można stosować jednego standardowego systemu sterowania licząc na dobre efekty i optymalne wykorzystanie przeznaczonej energii. Przy tak dużych mocach chłodniczych, koszty chłodzenia są ogromne, a dobry projekt automatyki optymalizuje ich pracę i pszybko się spłaca.

 

IQ Controls posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu układów automatyki układów chłodzących z drycoolerami. Dlatego do sterowania tymi układami stosujemy sterowniki swobodnie programowane (DDC):
- Galileo LightMax,
- Galileo LMax,
- Galileo LMC.
Każdy z przedstawionych sterowników posiada dedykowane do sterowania wentylatorów, pomp i obiegów chłodniczych gotowe do użycia bloki sterowania. Takie rozwiązanie przyspiesza programowanie i jest łatwiejsze w testowaniu i uruchomieniu.

Wszystkie sterowniki DDC IQ Controls mają wbudowany:
- port komunikacji BACnet lub ModBus do podłączenia do BMS,
- port komunikacji LBus do połączenia z modułami rozszerzeń wejść i wyjść.
Z przedstawionymi sterownikami współpracują wszystkie moduły wejść i wyjść, oraz czujniki i panele nastawników wyposażone w port LBus.
Sterowniki LightMax i LMS posiadają aplikację na karcie SD, która zawiera aplikację, archiwa, typowe nastawy i kompilator aplikacji.
Sterownik LMax ma aplikację wgrywaną przez port USB MSD z dowolnego komputera klasy PC. Dodatkowo sterownik LMax może być wyposażony w komunikację TCP/IP i zintegrowany webserwer.

Zastosowanie sterowników DDC Galileo pozwala na modułowe i elastyczne dostosowanie elementów automatyki do potrzeb układu drycoolerów, optymalizując koszty inwestycyjne.

Zastosowanie między sterownikiem a modułami wejść i wyjść magistrali LBus o długości do 200m, pozwala na rozproszenie automatyki i zastosowanie jednego wspólnego sterownika dla wszystkich urządzeń, zmniejszając ilość okablowania, jednocześnie ułatwiając jej uruchomienie. Takie rozwiązanie pozwala dostarcza do jednego sterownika wszystkie informacje o pracy i awarii drycoolera co pozwala na łatwe ich rezerwowanie bez konieczności przekazu danych pomiędzy sterownikami.